อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ต.ทรายทอง

@กาฬสินธุ์ : 10 มกราคม 2560 นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตำบลทรายทอง มีนายสุรชัย อาษาราช วิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชน บ้านโนนเตาไห กล่าวรายงาน ณ LC ไหทอง ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพสู่รายได้ กับวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชน โดยมีนายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ พัฒนาการอำเภอห้วยเม็ก และคณะ อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)