วว. ผนึกกำลังนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/นวัตกรรม/พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จ.กาฬสินธุ์

@กาฬสินธุ์ : 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาจังหวัด” ในทุกมิติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา หรือค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำร่องการดำเนินงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมงานจังหวัด/อำเภอ ประสานการลงนามครั้งนี้ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยฯ บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)