มวยนึ่งข้าว

ปราชญ์ชาวบ้าน : มวยนึ่งข้าว
นางสาวบุษลินท์ ชาสีโท เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม 2522 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 6 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)