พัฒนากร รุ่น 103 ฝึกงานภาคสนามที่กาฬสินธุ์

พัฒนากร รุ่น 103 ฝึกงานภาคสนามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2560

 

(Visited 1 times, 1 visits today)