ผ้าซิ่นจกขิดไหมลายนาค

กลุ่มไหมสมเด็จ เป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงมาจากผ้าแพรวา ซี่งนำลวดลายมาพัฒนาให้เหมาะกับผู้สวมใส่ มีองค์ประกอบของลายคือ มีลายนาคเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ ตามความเชื่อของสตรีอีสานโบราณ ซึ่งเชื่อว่าถ้าใครได้สวมใส่ผ้าซิ่นที่มีลายนาคเข้าวัดทำบุญ เท่ากับได้ช่วยให้นาคมีส่วนร่วมได้เข้าวัดฟังธรรม ดังประวัติในสมัยพุทธกาลว่ามีนาคมาขอบวชเป็นพระภิกษุเพื่อรักษาศิล จึงเป็นที่มาของคำว่า “บวชนาค” ของผู้ชายไทยในปัจจุบัน

(Visited 1 times, 1 visits today)