ปลาร้าเพชรดำ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

เพชรดำค้าปลาร้า ปลาร้ารสแซ่บระดับร้อยล้าน เพชรดำค้าปลาร้า ปลาร้าชื่อดังที่ผ่านการสั่งสมรสชาติ มาจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นตายายมาสู่รุ่นพ่อแม่ และส่งต่อถึงรุ่นหลานในปัจจุบัน เริ่มต้นมาจากรุ่นตายาย ส่งต่อมายังรุ่นคุณแม่ที่เป็นคนทำปลาร้า ส่วนคุณพ่อได้เข้ามาขับแท็กซี่ในกรุงเทพก็นำปลาร้าติดมาให้พ่อค้าแม่ค้าชิมด้วย ทำให้เริ่มมีคนสั่งปลาร้ามาจำหน่ายทั้งในตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ดาวคะนอง และขยายไปเรื่อย ๆ จากเดิมคุณแม่ที่ทำอยู่คนเดียวก็เริ่มจ้างแรงงานในพื้นที่ จากทำเองในครัวเรือนก็เริ่มก่อรูปก่อร่างเป็นโรงงานระดับ 2 ในปี พ.ศ. 2536 ส่งปลาร้าเข้าไปจำหน่ายในกรุงเทพ และกระจายไปทั่วเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสาน โดยเริ่มพัฒนาเพชรดำค้าปลาร้าให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทำน้ำปลาร้าต้มสุกบรรจุขวดสูตรฝาสีขาว โดยผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน อย. พัฒนาเป็นสูตรฝาสีเหลืองที่มีกลิ่นปลาร้าหอมตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า “ปลาร้าโหน่ง” และ พ.ศ. 2556 ได้ก่อสร้างโรงงาน เป็นโรงงานระบบปิดที่ถูกสุขลักษณะและมีระบบการผลิตที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GMP

พ.ศ. 2557 ได้จดทะเบียนเป็น‘เพชรดำ ฟูดส์’ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ น้ำปลาร้าต้มสุกสูตรฝาสีแดงที่ปรุงสำเร็จพร้อมทาน นอกจากนี้ ก็มีปลาร้าผงและ ปลาร้าก้อน ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตมาจากภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้วิจัยคิดค้นพัฒนาปลาร้าก้อนและปลาร้าผง ปัจจุบันมีปลาร้าก้อนและปลาร้าผงจำหน่าย ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อไปฝากหรือซื้อเพื่อพกพานำไปต่างประเทศ และปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาสูตรปลาร้าผงและปลาร้าก้อนให้มีรสชาติหลากหลายมากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)