ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์

โทรศัพท์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-811274

โทรสาร  043-811274 ต่อ 115

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cddkalasin@gmail.com

ตู้รับความคิดเห็น หน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

หรือ ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มายังที่อยู่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

 

(Visited 1 times, 1 visits today)