จังหวัดกาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีกับ “ศิลปิน OTOP” ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 3 ราย อดุลย์ /วิทวัส/สมศรี

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีกับ “ศิลปิน OTOP” ประจำปี พ.ศ.2559 ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ราย นายอดุลย์ มุลละชาติ ผ้าซิ่นไหมย้อมสีธรรมชาติ อ.สมเด็จ 2) นายวิทวัส โสภารักษ์ ผ้าไหมแพรวา อ.สหัสขันธ์ 3) นางสมศรี สระทอง ผ้าไหมแพรวาเกาะสลับลายพิเศษ อ.คำม่วง

(Visited 1 times, 1 visits today)