กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 2560

 

@กาฬสินธุ์ : 13 มิถุนายน 2560 นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม สพจ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสิน

(Visited 1 times, 1 visits today)