กาฬสินธุ์คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 อำเภอยางตลาด

@กาฬสินธุ์ 19 มิถุนายน 2560 (ภาคเช้า) นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักการพัฒนาชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีนายรณชิต พุทธลา นายอำเภอยางตลาด พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านชุมชน/กลุ่มองค์กร และพี่น้องประชาชน ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการคัดเลือกกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 9 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)