ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

14 มิถุนายน 2564 /

19:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

14 มิถุนายน 2564 /

19:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน OTOP และส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยว (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

14 มิถุนายน 2564 /

18:56 น. /

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2564

แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2564

14 มิถุนายน 2564 /

09:49 น. /

ดาวน์โหลด