ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายสินค้าของดีเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายสินค้าของดีเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 กรกฎาคม 2560 /

22:03 น. /

ดาวน์โหลด