กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชนในวันที่ 31 ส.ค 60 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จ กาฬสินธุ์

กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชนในวันที่ 31 ส.ค 60 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จ กาฬสินธุ์

28 สิงหาคม 2560 /

16:56 น. /

ดาวน์โหลด