น.ส.ประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชูสินค้า OTOP และผ้าไหมแพรวา “ราชินีแห่งไหม” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้คุณภาพชีวิตชาวกาฬสินธุ์ดีขึ้น ผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2558

08 ตุลาคม 2558 /

17:39 น.