พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และรับใบประกาศเกียรติคุณที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”

28 พฤษภาคม 2563 /

13:22 น.

🌸🌸 จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563🌸🌸

17 เมษายน 2563 /

11:42 น.