ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 3 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-1274 โทรสาร 0-4381-1274 ต่อ 115
(Visited 5 times, 1 visits today)