📢📢 พช.​กาฬสินธุ์​ ดำเนินการ​ประชุม​ศูนย์​อำนวยการ​ขจัด​ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ (ศจพ.จ.)​ 📢📢

📢📢 พช.​กาฬสินธุ์​ ดำเนินการ​ประชุม​ศูนย์​อำนวยการ​ขจัด​ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ (ศจพ.จ.)​ 📢📢

⌚️ วัน​อังคาร​ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ​ ห้องประชุม​ฟ้า​แดด​สง​ยาง​ ชั้น​ 2 ศาลากลาง​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ 📌

♦️นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย​ นายสำเริง​ ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์​ หัวหน้า​ส่วนราชการ​ คณะกรรมการศูนย์​อำนวยการ​ขจัด​ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ (คจพ.จ.)​​ ​ คณะกรรมการ​ประสานและขับเคลื่อน​นโยบาย​สานพลัง​ประชา​รัฐ​ประจำจังหวัด​ (คสป.)​ ภาคเอกชน​ และภาคีเครือข่าย​ ร่วมดำเนินการประชุม​ศูนย์​อำนวยการ​ขจัด​ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ (ศจพ.จ.)​ เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบาย​ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา​ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ​และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง​ยั่งยืน​ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา​และการพัฒนา​ที่เกี่ยวข้อง​อย่างบูรณาการ​อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน​ได้ในทุกพื้นที่​ ♦️

📢ในการนี้​ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย​ ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​งาน​ฯ​ และเจ้าหน้าที่​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ ดำเนินการ​ประชุม​ศูนย์​อำนวยการ​ขจัด​ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ (ศจพ.จ.)​ เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุน​แก่คณะกรรมการศูนย์​อำนวยการ​ขจัด​ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ (คจพ.จ.)​​ ​และสื่อสาร​แนวทางการให้ความช่วยเหลือ​ครัวเรือน​ยากจนในระยะต่อไป 📣

📸โดย​มีระเบียบวาระการประชุม​ ดังนี้​ 📽️
1. สรุปผลการดำเนินงานขจัด​ความยากจน​และ​พัฒนา​คน​ทุก​ช่วง​วัย​อย่าง​ยั่งยืน​ตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​ในระดับพื้นที่​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ 🎗️🎡
2. การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ​ระหว่าง​กระทรวง​มหาดไทย​ ร่วมกับสำนักงาน​สลากกินแบ่ง​รัฐบาล​ จัดทำโครงการ​บ้านห่วงใย​ จากใจ​ GLO​ ประจำปี​ 2565 🔮🎊
3. การดำเนินงานภายใต้​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ในการแก้ไขปัญหา​ความยากจน​เชิงบูรณาการ​ ระหว่าง​ กรมการพัฒนาชุมชน​ กระทรวง​มหาดไทย​ กับ​ มูลนิธิ​ป่อเต็กตึ้ง​ (ระยะที่​ 3)​ 🔦🎊
4. แนวทางการขับเคลื่อน​การขจัด​ความยากจน​และพัฒนาคนทุกช่วง​วัย​อย่าง​ยั่งยืน​ตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​และการบูรณาการ​การประสานความร่วมมือ​ในระดับพื้นที่​ตามมติคณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันที่​ 21​ มิถุนายน​ 2565 ☃️❄️
5. แนวทาง​การขับเคลื่อน​การ​ดำเนินงาน​ขจัด​ความยากจน​และ​พัฒนา​คน​ทุก​ช่วง​วัย​อย่าง​ยั่งยืน​ตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​ ปี​ 2565​ (ระยะที่​ 2) 🎻🎺
6. แผนการ​ขับเคลื่อน​การ​ดำเนินงาน​ขจัด​ความยากจน​และ​พัฒนา​คน​ทุก​ช่วง​วัย​อย่าง​ยั่งยืน​ตา​มหลัก​ปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​ ปี​ 2565​ (ระยะที่​ 2) 🎯♟

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforall #ChangeforGood
#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

🏁งานประชาสัมพันธ์ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)