💹💹 ผอ.ประสานฯ กาฬสินธุ์ ติดตามผลการเบิกจ่าย ผ่านแอพฯ CDD EIS พกพา 💸💸

💹💹 ผอ.ประสานฯ กาฬสินธุ์ ติดตามผลการเบิกจ่าย ผ่านแอพฯ CDD EIS พกพา 💸💸

🍁🍁นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ✍️✍️ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ GFMIS โดยใช้แอพพลิเคชั่น 🎯 “CDD EIS พกพา” 🎯เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งสามารถติดตามผลการเบิกจ่ายได้แบบ Online Realtime สามารถรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
📸📸ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)