💥💥💥พช.กาฬสินธุ์ เปิด “ตลาดโบราณ ตำนานทวารวดี” ในงานวิสาขปุณณมีปูชา ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 💥💥💥

(Visited 1 times, 1 visits today)