พช. กาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

🍀🌼 🍒 พช. กาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

🍒🌼วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)

📣🍀🌸 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

🌸🌼 นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการจังหวัด และเครือข่ายภาคี เข้าร่วมรับการตรวจประเมินในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)