#วันที่ 6 ของการคัดสรร# กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ#

❤️❤️(W)(e) (A)(r)(e) (K)(a)(l)(a)(s)(i)(n)❤️❤️

🦕🐠ถิ่นไดโนเสาร์ แพรวาลือเลื่อง เมืองน้ำดำ🐟🦖

📣📣 #วันที่ 6 ของการคัดสรร# กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ#🍒🍒

🍇🍀วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 (ภาคเช้า) เวลา 08.30-12.00 น. ณ บ้านโนนชาด ม.15 ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

🥕🍓นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ นักวิชาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน อบจ. กาฬสินธุ์ ออกประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือก เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากพี่น้องแต่ละหมู่บ้านอย่างอบอุ่น

♥️🌼กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2563 ที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การประกวดหมู่บ้าน, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช. ),กลุ่มองค์กรแกนหลักฯ และศอช. ต.

🌸❤️คัดเลือก เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ประกอบด้วย การประกวดระดับตำบล(กำนัน/นายก อปท ), หมู่บ้าน (หัวหน้าคุ้ม) และครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอย่าง)

🍀🌼วัตถุประสงค์เพื่อ
1) คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับโล่พระราชทาน
2) สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้นำชุมชน
3) จัดการความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการชุมชน

❤️❤️#ขอบคุณผู้นำ ชาวบ้านทุกท่าน สำหรับการต้อนรับ และให้ความร่วมมือกับ #งานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอย่างดีเสมอมา 😀😀

💢Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : PR.พช.กาฬสินธุ์💝💝💝

(Visited 1 times, 1 visits today)