อบรมการใช้งาน TPMAP/TPMAP Logbook Hosted by Tanawat Phromma จากสภาพัฒน์ ผ่านโปรแกรม Webex meeting

🍇🍀วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 3

🥕🍓นายเกษม ตรีโอษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าอบรมการใช้งาน TPMAP/TPMAP Logbook
Hosted by Tanawat Phromma จากสภาพัฒน์ ผ่านโปรแกรม Webex meeting

🥑♥️ เนื่องจากมี request จากบางจังหวัด และทีมสภาพัฒน์ ต้องการเรียนรู้การใช้ TPMAP และระบบแฟ้มบ้าน เพิ่มเติม nectec จะจัดอบรม online ผ่านระบบ webex meeting ซึ่งสามารถติดต่อโดยตรงกับทีมสำนักเข้มแข็ง และทีม จปฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ที่ที่สนใจ เข้ามาเรียนด้วยกัน

📣📣จังหวัดจึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม line job ให้อำเภอเข้ารับชมผ่าน Link โปรแกรม Webex เพื่อรับชมและเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมสภาพัฒน์

📸📸ภาพ/ข่าว : PR.พช.กาฬสินธุ์💝💝💝

(Visited 1 times, 1 visits today)