พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และรับใบประกาศเกียรติคุณที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”

🍒🥗 พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และรับใบประกาศเกียรติคุณ

🍇🍀วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)

🥕🍓นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และรับใบประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” จากนายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

📸📸ภาพ/ข่าว : PR.พช.กาฬสินธุ์💝💝💝

(Visited 1 times, 1 visits today)