พช.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

✌️🍀🌹วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศ ผู้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 32 ท่าน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุม ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)