❤️❤️(W)(e) (A)(r)(e) (K)(a)(l)(a)(s)(i)(n)❤️❤️พช.กาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563🍄🍄🍄

❤️❤️(W)(e) (A)(r)(e) (K)(a)(l)(a)(s)(i)(n)❤️❤️

(hands put together)(hands put together)(hands put together) พช.กาฬสินธ์ุ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (violet)(violet)(violet) วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563🍄🍄🍄

(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(lotus)(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)
นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณสำนักงานพัฒนาชุนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) เพื่อนำรายได้เป็นทุนช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาสในเขตชนบท (bouquet)(bouquet)(bouquet)(bouquet)(bouquet)
(aloe)(aloe)(aloe)(aloe)ท่านพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้นำไปปลูก สนองนโยบายเปิดปฏิบัติการ ” Quick Win” 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร ให้เจ้าหน้าที่ได้รับประทานผักที่สะอาด ปลอดภัยจากโรค ในภาวะการระบาดของโรค COVID – 19

📸📸ภาพ/ข่าว : PR.พช.กาฬสินธุ์💝💝💝

(Visited 1 times, 1 visits today)