วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานเปิดพิธีรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ในงานนมัสการพระธาตุพนมจำลอง ห้วยเม็ก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานเปิดพิธีรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ในงานนมัสการพระธาตุพนมจำลอง ห้วยเม็ก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 พร้อมเข้าร่วมพิธีรำถวายร่วมกับนางรำกว่า 409 คน ซึ่งเป็นชาวบ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการระดับอำเภอ โดยรำถวายสักการะ 4 ทิศ องค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ตามความเชื่อจะเป็นบุญ อานิสงส์แก่ผู้รำและครอบครัว ณ บริเวณองค์พระธาตุพนมจำลอง วัดป่าธรรมพิทักษ์

(Visited 1 times, 1 visits today)