“มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า”ทะเลธุงพระธาตุยาคูใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมาสัมผัสทะเลธุงที่พระธาตุยาคู ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ได้ถึงแม้จะมาก่อนวันจัดงาน

#ทะเลธุงพระธาตุยาคูใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมาสัมผัสทะเลธุงที่พระธาตุยาคู ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ได้ถึงแม้จะมาก่อนวันจัดงาน “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า”แต่ก็สัมผัสได้ถึงแรงศรัทธาและความสามัคคีของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทุกอำเภอที่ร่วมทำธุงเป็นเครื่องสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ในช่วงวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้อยากให้มาชมกันนะครับพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์งานจัดขึ้นในวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)