We Are Kalasin : ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั่งที่ 1/2563 📌📌 @ กาฬสินธุ์ >> 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ออกหน่วยโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย ✏✏ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์นำโดยนายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธ์ ร่วมกับ สพอ.กมลาไสยได้จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการ OTOP Mobile และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย @ ทีมงานสารสนเทศฯกาฬสินธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)