วันที่ 9สิงหาคม 2561 นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอร่องคำ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอร่องคำ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)