วันเสาร์นั่งสาดตักบาตร ๙ วัด

วันเสาร์นั่งสาดตักบาตร ๙ วัด ณ บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)