กาฬสินธุ์รับการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

@กาฬสินธุ์ : 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2559 นำโดยนางฉันทมน แนวบุญเนียร ประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทและประธานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” พร้อมด้วยนางรีนา ไชยภัครานันท์ และนางวิภาวรรณ ไวถนอมศักดิ์ ได้ดำเนินงานคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น บ้านโพน หมู่ ๑-๕ “เพลิน@โพน จู๊บ-ดี-ไหม ผู้ไทยบ้านโพน” โดยมีว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม พี่น้องชาวบ้านโพน นายชัชชัย กลีบมะลิ พัฒนาการอำเภอคำม่วง และนายอุทัย สิงห์ทอง รก.พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ มีนางสมศรี สระทอง ประธานสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัด บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลฯ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมผลการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP ณ หอศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)