ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม SME 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

25 มีนาคม 2563 /

15:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม SME 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2563 /

18:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม SME 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2563 /

18:10 น. /

ดาวน์โหลด