การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 การจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เรียน นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายอำเภอห้วยเม็ก  นายอำเภอฆ้องชัย)

การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 การจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เรียน นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายอำเภอห้วยเม็ก นายอำเภอฆ้องชัย)

17 ตุลาคม 2561 /

14:43 น. /

ดาวน์โหลด