วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานเปิดพิธีรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ในงานนมัสการพระธาตุพนมจำลอง ห้วยเม็ก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

04 กุมภาพันธ์ 2563 /

22:01 น.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พช.กาฬสินธุ์ นายนรินทร์ เกล้าจ๊ะโป๊ะ รกท.พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์ ปี 2563 การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองบัวชุม ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี

04 กุมภาพันธ์ 2563 /

21:41 น.

“มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า”ทะเลธุงพระธาตุยาคูใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมาสัมผัสทะเลธุงที่พระธาตุยาคู ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ได้ถึงแม้จะมาก่อนวันจัดงาน

30 มกราคม 2563 /

16:38 น.

We Are Kalasin : ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั่งที่ 1/2563 📌📌 @ กาฬสินธุ์ >> 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ออกหน่วยโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกมลาไสย ✏✏ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์นำโดยนายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธ์ ร่วมกับ สพอ.กมลาไสยได้จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการ OTOP Mobile และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข่าวโดย @ ทีมงานสารสนเทศฯกาฬสินธ์

22 ตุลาคม 2562 /

15:40 น.

@สพจ.กาฬสินธุ์ >> 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ พร้อมพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจแก่ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

26 สิงหาคม 2562 /

16:10 น.