ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน🔸 @ กาฬสินธุ์ >> 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ออกหน่วยโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์ฯ พบปะประชาชน เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ที่ 5,9,13 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

23 พฤศจิกายน 2561 /

17:09 น.

🔺ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย🔺 @ กาฬสินธ์ุ >>14 พฤศจิกายน 2561 เวลา13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ฃึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนายอำเภอฆ้องชัย พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในพื้นที่ 🔸ในการนี้ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยนายอุทัย สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมคณะติดตามในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

15 พฤศจิกายน 2561 /

11:52 น.

🔺พช.กาฬสินธ์ุ รับการตรวจติดตามงานนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย🔺 @ กาฬสินธ์ุ >>14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ และคณะ) ในการติดตามงานนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 🔸โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรต่างๆ ร่วมการตรวจติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

15 พฤศจิกายน 2561 /

11:49 น.

🔸พช.กาฬสินธ์ุ ร่วม งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง🔸 @ กาฬสินธ์ุ >>14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล 🔸โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

15 พฤศจิกายน 2561 /

11:47 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆ และหารือข้อราชการที่สำคัญของจังหวัด โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

02 พฤศจิกายน 2561 /

09:53 น.

@ กาฬสินธุ์ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 ผ่านทาง ทีวี พช. เพื่อรับทราบนโยบาย/ข้อสั่งการ และ รับทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม

02 พฤศจิกายน 2561 /

09:32 น.

@ กาฬสินธุ์>> 18 ตุลาคม 2561 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการทำงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ โดยมี นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ

29 ตุลาคม 2561 /

16:51 น.

@อำเภอกมลาไสย@วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอกมลาไสย และ จนท.พช.อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้เป็นทร่ปรึกษาลงพื้นที่ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลกระทบ ข้อเสนอแนะจากผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากอำเภอกมลาไสย 4 ชุมชน อำเภอร่องคำ 2 ชุมชน และอำเภอฆ้องชัย 2 ชุมชน รวม 80 คน

29 ตุลาคม 2561 /

16:46 น.