บรรยากาศการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 23-8-61 ช่วงเช้า🎈🎈🎈🎈 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนท่องเที่ยวฯ 🎏🎏🎏บ.ดอนแคน อ.ฆ้องชัย😊😊🎐🎐🎐 ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ผ่านมา ในรอบที่ 2 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมเป็นชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 3 ชุมชน เพื่อส่งประกวดระดับประเทศต่อไป Copy Copy

24 สิงหาคม 2561 /

22:37 น.

บรรยากาศการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 23-8-61 ช่วงเช้า🎈🎈🎈🎈 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนท่องเที่ยวฯ 🎏🎏🎏บ.ดอนแคน อ.ฆ้องชัย😊😊🎐🎐🎐 ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ผ่านมา ในรอบที่ 2 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมเป็นชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 3 ชุมชน เพื่อส่งประกวดระดับประเทศต่อไป Copy

24 สิงหาคม 2561 /

22:22 น.

บรรยากาศการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 23-8-61 ช่วงเช้า🎈🎈🎈🎈 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนท่องเที่ยวฯ 🎏🎏🎏บ.ดอนแคน อ.ฆ้องชัย😊😊🎐🎐🎐 ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ผ่านมา ในรอบที่ 2 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมเป็นชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีต้นแบบ จำนวน 3 ชุมชน เพื่อส่งประกวดระดับประเทศต่อไป

24 สิงหาคม 2561 /

22:19 น.

วันที่ 9สิงหาคม 2561 นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอร่องคำ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอร่องคำ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

24 สิงหาคม 2561 /

22:09 น.

@ กาฬสินธุ์ >> 5 พฤษภาคม 2561 นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีถวายพระสิวลี พระสังกัจจายน์ ร่วมกับ นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ วัดป่ารัตนพรชัย ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

05 พฤษภาคม 2561 /

15:11 น.