@สพจ.กาฬสินธุ์ >> 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ พร้อมพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจแก่ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)