@ กาฬสินธุ์ >> 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ทองเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 62 ระดับจังหวัด ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 62 พร้อมดำเนินการคัดเลือก อปท. ดีเด่น ผู้บันทึกและผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น โดยมีพัฒนาการอำเภอสามชัยพร้อมทีมงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมอำเภอสามชัย

(Visited 1 times, 1 visits today)