📍พช.กาฬสินธุ์ ประชุมติดตามวางแผนงาน ครั้งที่ 1/2562📍 @ กาฬสินธุ์ >> 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานตามโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรมฯ/จังหวัด และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 2-3 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)