🐓 ไข่นอกคอก ไก่นอกกรง เด็กนอกกรอบ🐓🐓 🎈🎈จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดซื้อ “ไข่นอกคอก”ผลผลิตจากนักเรียนตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมในโรงเรียน ราคากล่องละ 75 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)