ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=61037524795&servlet=gojsp&proc_id=ShowHtor 2 ล้านTMLFile&processFlows=Procure

(Visited 1 times, 1 visits today)