ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน🔸 @ กาฬสินธุ์ >> 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ออกหน่วยโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์ฯ พบปะประชาชน เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ที่พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ที่ 5,9,13 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

23 พฤศจิกายน 2561 17:09 น.

นายประจักษ์ จอมทรักษ์

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนงานและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง