ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

📍พช.กาฬสินธุ์ ประชุมติดตามวางแผนงาน ครั้งที่ 1/2562📍 @ กาฬสินธุ์ >> 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานตามโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรมฯ/จังหวัด และกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 2-3 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

31 มกราคม 2562 11:36 น.

นายประจักษ์ จอมทรักษ์

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนงานและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด พ.ศ.2562

จัดซื้อจัดจ้าง