ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

🔸พช.กาฬสินธ์ุ ร่วม งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง🔸 @ กาฬสินธ์ุ >>14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล 🔸โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

15 พฤศจิกายน 2561 11:47 น.

นายประจักษ์ จอมทรักษ์

พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนงานและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง